Köp- och användaravtal

Samtliga beställningar av Scanotags produkter måste göras av myndig person (18 år). Är du minderårig måste målsman stå som ansvarig beställare.

Priser och betalning
Priserna är angivna i svenska kronor (SEK). I alla priser ingår moms med 25 %. Fraktkostnad ingår inte i priset. För produkter som ingår i diverse kampanjer, gäller priserna under aktuell kampanjperiod. Scanotag förbehåller sig rätten att justera priser i samma takt som den normala prisökningen på marknaden, utan att lämna särskild information om det.

Betalning sker via direktbetalning. 

Fri service ingår första året – sedan möjlighet till förlängning
När du köper en produkt ingår ett års fri service. Efter första året har du möjlighet att förlänga till priset 49:- per produkt och år. 

Leverans
Leveranstiden anges vid respektive produkt. Leverans sker med Posten Brev till angiven leveransadress. Om köp av en Scanotag-produkt inte kan levereras pga tex felaktig adress ligger ansvaret hos dig som måste tillse oss med korrekta uppgifter.

Ångerrätt
Ångerrätt gäller enligt distansavtalslagen. För att ångerrätten ska gälla, skall detta meddelas till Scanotag senast 14 dagar efter Scanotags ordererkännande. Kontakta oss via e-post för att ångra din beställning av produkter/tjänster.

Returkostnad och ansvar för transportrisk åläggs köparen. Produkter ska skickas tillbaka inom 14 dagar från att ångerrätten utnyttjats. Är den medföljande fakturan redan betald, återbetalar Scanotag beloppet till anvisat konto inom 14 dagar från det att varan eller kopia av inlämningskvitto mottagits (gäller endast privatperson).

Reklamation och garanti
Om beställd produkt är defekt eller blivit felpaketerad, har du rätt att reklamera produkten inom 1 år. Eventuella fel ska påtalas inom skälig tid efter att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Om produkten är skadad eller på annat sätt felaktig, ersätter Scanotag dig kostnadsfritt med en ny. Reklamation sker på Mitt konto, under ”Returer”.

Support
Du kan enkelt och snabbt administrera dina personliga uppgifter, beställningar mm via Mitt konto. Skulle du behöva hjälp eller fråga om något som är oklart kan du kontakta Scanotag via e-post: info@scanotag.com.

Korrekta uppgifter
Du förbinder dig att som kund till tjänsten på scanotag.com uppge korrekta uppgifter (namn, mobilnummer och e-post). Scanotag har inget ansvar gentemot dig om du vid registrering lämnat ofullständiga, felaktiga eller vilseledande uppgifter.

Integritetspolicy
I samband med din registrering och beställning godkänner du att Scanotag lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få information om vilka uppgifter som vi har registrerat om dig. Om lagrad information är felaktig, ofullständig eller vilseledande kan du rätta till detta under Mitt konto. Personuppgifterna som lämnas till Scanotag är krypterade, behandlas under sekretess och är inte tillgängliga för upphittaren eller annan fysisk person.

På Scanotags webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som är möjliga att använda för att följa vad du gör på webbplatsen. Vi använder cookies för att förbättra webbplatsen för dig som besökare t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter dina val, säkerställa att du loggat in på webbplatsen och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

Force Majeure
Scanotag frånsäger sig ansvar för händelser som inträffar med anledning av Force Majeure.

Överlåtelse och rättigheter
Scanotag har rätt att utan ditt samtycke överlåta samtliga eller delar av de rättigheter och skyldigheter som framgår av dessa Villkor. Vid eventuell överlåtelse kommer Scanotag att informera om vem som efter överlåtelsen har tagit över rättigheterna eller skyldigheterna. Du har som kund inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor.


Scanotag reserverar sig för eventuella skrivfel.